Over Fonsa ten Velde

share116

Ik kan mij geen leven zonder muziek herinneren.
Mijn moeder gaf pianolessen en dirigeerde vele koren in allerlei stijlen. Van haar kreeg ik les vanaf mijn 4de jaar. Op mijn 10de mocht ik ook viool gaan studeren, wat het genoegen met zich mee bracht in jeugdorkesten te spelen. Het jaar daarop kreeg ik de sleutel van de kerktoren en toegang tot de enorme pijpen van het orgel. Het stond voor mij vast dat ik van muziek mijn beroep wilde maken, een roeping zeg maar.
Op het conservatorium koos ik piano als hoofdvak. Mijn docenten waren Gérard van Blerk (Tilburg) en Danielle Dechéne (Amsterdam). Tijdens en na mijn studie was ik als pianodocent aan de muziekschool Uithoorn verbonden. In die tijd heb ik ook veel kamermuziek gespeeld. Intussen had ik met studievrienden een salonensemble opgericht en werkte ik daarbij voor de amateurtheaterschool in Amsterdam.
Zo belandde ik in het muziektheater, waarvoor ik componeerde; ik gaf muzikale leiding aan een groep. Ik kwam in aanraking met het theater van Bertold Brecht en heb de muziek gemaakt voor de Nederlandse voorstelling van Dario Fo, “Opera van het Hoongelach”.
De volgende stap was een eigen muziektheatergroep, Collage. Acht jaar lang hebben we voorstellingen gemaakt, gespeeld en gezongen, zoals op teksten van daklozen. In die tijd heb ik mijn tweede conservatoriumdiploma behaald voor lichte muziek en jazz. Daarbij heb ik ook geleerd muziek op de computer te schrijven.
Al die jaren heb ik een bijzondere lespraktijk gehad. Mijn jongste leerling is zeven en mijn oudste negentig. De muziek gaat door.
Vijf jaar geleden ben ik met huisconcerten begonnen.

Fonsa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.